Riešenie nedostupných miest

Vodorovné potrubie umiestnené pri strope - izolácia z troch strán

1. Strop alebo stena miestnosti
2. Stena potrubia
3. Tepelná izolácia HTB 660 AluR v hrúbke 80 mm
4. Navarovací tŕň Weld Pin 80
5. Tesniaca upchávka pri prestupe cez požiarnu deliacu stenu
6. Lepidlo Firestop Fix
7. Rúrková výstuha potrubia
8. Oceľový hrot spájajúci spodnú vodorovnú dosku s doskou zvislou
9. Závitová tyč M10 

V prípade, že vzdialenosť vrchnej steny potrubia od stropu je rovná alebo menšia ako 100 mm, nie je nutné na vrchnú stranu potrubia umiestňovať izolačné dosky. Zvislé dosky sa musia umiestniť tak, aby boli tesne dotlačené k stropu, a teda uzatvárali dutinu nad potrubím. Zvislé dosky je nutné k stropu prilepiť lepidlom Firestop Fix.

Vodorovné potrubie umiestnené pri stene a strope - izolácia z dvoch strán

1. Strop alebo stena miestnosti
2. Stena potrubia
3. Tepelná izolácia HTB 660 AluR v hrúbke 80 mm
4. Navarovací tŕň Weld Pin 80
5. Tesniaca upchávka pri prestupe cez požiarnu deliacu stenu
6. Lepidlo Firestop Fix
7. Rúrková výstuha potrubia
8. Oceľový hrot spájajúci spodnú vodorovnú dosku s doskou zvislou
9. Závitová tyč M10

V prípade, že vzdialenosť stien potrubia od stropu a steny je rovná alebo menšia ako 100 mm, nie je nutné na vrchnú a bočnú stranu potrubia umiestňovať izolačné dosky. Zostávajúce dve dosky sa musia umiestniť tak, aby boli tesne dotlačené k stropu a stene, a teda uzatvárali dutiny nad potrubím a vedľa potrubia. Zostávajúce dosky je nutné k stropu a stene prilepiť lepidlom Firestop Fix.

Zvislé potrubie umiestnené pri stene - izolácia z troch strán

1. Strop alebo stena miestnosti
2. Stena potrubia
3. Tepelná izolácia HTB 660 AluR v hrúbke 80 mm
4. Navarovací tŕň Weld Pin 80
5. Tesniaca upchávka pri prestupe cez požiarnu deliacu stenu
6. Lepidlo Firestop Fix
7. Rúrková výstuha potrubia
8. Oceľový hrot spájajúci spodnú vodorovnú dosku s doskou zvislou
9. Závitová tyč M10 

V prípade, že vzdialenosť steny potrubia od steny je rovná alebo menšia ako 100 mm, nie je nutné na túto stenu potrubia umiestňovať izolačné dosky. Priľahlé dve dosky sa musia umiestniť tak, aby boli tesne dotlačené k stene, a teda uzatvárali dutinu medzi potrubím a stenou. Zostávajúce dosky je nutné k stene prilepiť lepidlom Firestop Fix.