Rolka substrátu Urbanscape Green Roll (HTC GR)

Rolka substrátu Urbanscape Green Roll (HTC GR)

Rolka substrátu Urbanscape Green Roll je ľahký materiál vhodný na zelené strechy, vyrobený z dlhých vlákien minerálnej vlny osobitne vytvarovaných tak, aby vytvorili kompaktnú a tvarovo stálu rohož. Na tento výrobok boli použité výlučne nerecyklované minerálne vlákna.

Substrát Urbanscape Green Roll výborne zachytáva vodu a udržiava ju na zelených strechách, je vyrobený zo zmesi minerálnych vlákien, a tak vytvára vhodný podklad na výsadbu a pestovanie rastlín.

Substráty Urbanscape Green Roll Medium (HTC GR M) a Urbanscape Green Roll High (HTC GR H) navyše obsahujú čiastočky s vysokou nasiakavosťou, ktoré sú rovnomerne rozptýlené v rohoži z minerálnych vlákien. Vďaka nim je tento výrobok vhodný na pestovanie rastlín, pretože minerálna vlna absorbuje vodu na základe kapilárneho vzlínania. Tieto čiastočky súčasne fungujú ako zásobáreň vody a uvoľňujú ju podľa aktuálnej potreby. Čiastočky s vysokou absorpčnou schopnosťou zároveň zabraňujú vyparovaniu a vylúhovaniu vody pri vysokých teplotách.

Vlastnosť Hrúbka
(mm)
Zadržiavanie vody
(l/m2)
Hmotnosť
(kg/m2)
Green Roll Standard 20 17 2,20
Green Roll Medium 20 27 2,25
Green Roll High 20 37 2,30
Green Roll Standard 40 29 4,40
Green Roll Medium 40 39 4,45
Green Roll High 40 49 4,50
Vlastnosť  Jednotka Hodnota Norma
Šírka m 1 EN 822
Dĺžka m 3 – 6 EN 822
Hrúbka mm 20 – 40 EN 823 (50 Pa)
Nominálna hustota* kg/m3 100 – 110 EN 1602
Protipožiarne vlastnosti Euroclass A1 EN 13501-1

Koreňová membrána Urbanscape

Koreňová membrána Urbanscape

  • zábrana prerastaniu koreňov
 
Odvodňovanie Urbanscape so separačnou vrstvou

Odvodňovanie Urbanscape so separačnou vrstvou

  • separačná vrstva s obojstranným odvodňovaním a doska z XPS
 
Odvodňovací systém Urbanscape bez separačnej vrstvy

Odvodňovací systém Urbanscape bez separačnej vrstvy

  • z tvrdeného polyetylénu a na vrchu každého výstupku má geotextíliu
 
Vegetačný kryt Urbanscape

Vegetačný kryt Urbanscape

  • z desiatich až dvanástich rozličných druhov rozchodníka
  • porast pokryje najmenej 95 % plochy
  • pestuje sa podľa usmernení FLL