SMARTwall Sklotextilná mriežková tkanina

SMARTwall Sklotextilná mriežková tkanina

Tkaná, sklovláknitá mriežka so špeciálnou povrchovou úpravou, odolná voči mechanickému namáhaniu a pôsobeniu zásaditých látok.

Doporučené použitie: kontaktné zateplenie fasády

Predajne a ceny

 

Technické údaje:

Rozmer ôk: 4 x 4,5 mm
Hrúbka upravenej tkaniny: 0,5 mm
Šírka: 1 100 mm
Plošná hmotnosť: 145 g/m2
Pevnosť v ťahu - pozdĺž/priečne (v smere osnovy/útku): 2000/2200 N/50 mm
Pevnosť v ťahu - pozdĺž/priečne (v smere osnovy/útku) po starnutí: 1000/1000 N/50 mm

Certifikácia, skúšanie:

SMARTwall sklovláknitá výstužná mriežka bola skúšaná a spĺňa všetky parametre podľa Európskeho technického návodu ETAG 004.

Spotreba:

Spotreba materiálu: 1,1 bm /m2 plochy

Balenie, dodanie:

50 bm rola – 55 m2/rola balená vo fólii, 1 paleta = 33 ks = 1 810 bm
10 bm rola – 11 m2/rola balená vo fólii, 1 paleta = 117 ks = 1170 bm

Číslo SAP

  • 473303 za balenie 55 m2
  • 473306 za balenie 11 m2

Pokyny na použitie

Pred zhotovením výstužnej vrstvy sa zhruba 1 deň vopred, na dosky tepelnej izolácieSMARTwall pripevnia, pomocou stierkovej hmoty, určené ukončovacie, rohové a dilatačné lišty a zosilňujúce vystuženie (napr. diagonálne pásy v rohoch otvorov).

Aplikácia výstužnej stierky:

Pomocou nerezového hladítka sa nanesie SMARTwall Lepiaca stierkovacia malta najneskôr 8 dní po nalepení izolačných dosiek. Výstužná vrstva sa realizuje nanesením stierkovej hmoty SMARTwall Lepiaca a stierkovacia malta na tepelnoizolačné dosky nerezovým zubovým hladidlom(rozmer zuba 10 mm), do ktorej sa vtláča sklotextilná mriežka.

Vtláčanie výstužnej sklot extilnej mriežky:

Sklovláknitá výstužná mriežka sa vtláča vo zvislých pásoch od vrchu dole. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom 100 mm.

Vyhladenie výstužnej vrstvy:

Pomocou nerezového hladidla sa mriežka vtlačí do stierkovej hmoty a dôkladne sa zahladí. Po zahladení a stiahnutí prebytočnej hmoty má byť hrúbka vrstvy min. 3 mm.

Všeobecné pokyny a podmienky:

Sklovláknitá mriežka, ako výstuž vo výstužnej vrstve musí byť uložená bez záhybov a musí byť na obidvoch stranách krytá stierkovou hmotou. Z vonkajšej strany sa musí zabezpečiť jej krytie stierkovou hmotou najmenej 1 mm, v miestach presahov mriežky najmenej 0,5 mm. Ak to celková hrúbka výstužnej vrstvy umožňuje, sklovláknitá mriežka sa ukladá od vonkajšieho povrchu v prvej tretine, ale najviac v polovici hrúbky vrstvy.