Izolácie pre stropy a podhľady

Nezaťažovaná izolácia zhora a medzi trámy a závesné podhľady

 • MPN

  MPN

  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,038 W/mK
  • na stropy (nezaťažovaná izolácia, zhora a medzi trámy)
 • CLT C1 Thermal

  CLT C1 Thermal

  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,037 W/mK
  • lamela s povrchovou úpravou a zrezanými hranami
  • na kontaktné zateplenie stropu zospodu
 • SUPAFIL LOFT 045

  SUPAFIL LOFT 045

  • súčiniteľ tepelnej vodivosti λD = 0,034 až 0,045 W/mK
  • fúkaná izolácia z sklenej minerálnej vlny bez spojiva