HPS 035 AluR

HPS 035 AluR

Vinutá skruž z kamennej minerálnej vlny s hliníkovou fóliou na izoláciu potrubných systémov HVAC (vykurovanie, vetranie, klimatizácia).

Predajne a ceny

Vinutá skruž má homogénne vlastnosti v celom priereze. Optimálne izolačné vlastnosti vďaka veľmi nízkej tepelnej vodivosti a presnému tvaru, ako aj optimalizovanému nastaveniu na stred sú zabezpečované modernou výrobnou metódou a minimálnymi rozmerovými toleranciami.

Al fólia so sklenou mriežkou má presah na zalepenie pozdĺžneho montážneho spoja skruže po osadení na potrubie.

 Max. prevádzková teplota t 250 °C, 80 °C na strane
povrchovej úpravy
 Trieda reakcie na oheň A2

Prospekt s aplikačným návodom v PDF: HPS 035 AluR 

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 10 °C 40 °C 50 °C 100 °C 150 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) výrobkov s nominálnou hrúbkou ≤ 30 mm 0,032 0,035 0,037 0,044 0,052
Tepelná vodivosť λ (W/mK) výrobkov s nominálnou hrúbkou > 30 mm 0,033 0,036 0,037 0,044 0,052

Balenie

dĺžka: 1200 mm

Hrúbka 20 mm

Vnút. ∅
[mm]
Množstvo
v bal. 
[m]
Množstvo
na pal. 
[m]
Číslo SAP
[kartón]
15 57,6 1 036,8 243085
18 50,4 907,2 243088
22 43,2 777,6 243092
28 36,0 648,0 243100
35 30,0 540,0 243110
42 21,6 388,8 243120
48 19,2 345,6 243131
54 16,8 302,4 243142
60 14,4 259,2 243153
64 12,0 216,0 243164

 

Hrúbka 25 mm

Vnút. ∅
[mm]
Množstvo
v bal. 
[m]
Množstvo
na pal. 
[m]
Číslo SAP
[kartón]
15 2,95 3,54 243806
18 2,99 3,59 243089
22 3,14 3,77 243093
28 3,25 3,90 243101
35 3,47 4,16 243111
42 3,63 4,36 243121
48 3,89 4,67 243132
54 4,14 4,97 243143
60 4,32 5,18 243154
64 4,38 5,26 243165

 

Hrúbka 30 mm

Vnút. ∅
[mm]
Množstvo
v bal. 
[m]
Množstvo
na pal. 
[m]
Číslo SAP
[kartón]
15 30,0 540,0 243087
18 30,0 540,0 243090
22 24,0 432,0 243094
28 24,0 432,0 243102
35 19,2 345,6 243112
42 14,4 259,2 243122
48 12,0 216,0 243133
54 9,6 172,8 243144
60 9,6 172,8 243155
64 9,6 172,8 243166
76 8,4 151,2 243177
89 7,2 129,6 243188
102 4,8 86,4 243199
108 4,8 86,4 243210
114 4,8 86,4 454328
140 1,2 79,2 454534
159 1,2 62,4 454541
168 1,2 60,0 454546

 

Hrúbka 40 mm

Vnút. ∅
[mm]
Množstvo
v bal. 
[m]
Množstvo
na pal. 
[m]
Číslo SAP
[kartón]
22 15,6 280,8 243095
28 14,4 259,2 243103
35 10,8 194,4 243113
42 10,8 194,4 243123
48 10,8 194,4 243134
54 9,6 172,8 243145
60 7,2 129,6 243156
64 7,2 129,6 243167
76 4,8 86,4 243178
89 4,8 86,4 243189
102 4,8 86,4 454263
108 4,8 86,4 454265
114 4,8 86,4 454332
140 1,2 64,8 454535

 

Hrúbka 50 mm

Vnút. ∅
[mm]
Množstvo
v bal. 
[m]
Množstvo
na pal. 
[m]
Číslo SAP
[kartón]
35 9,6 172,8 243114
42 7,2 129,6 243124
48 7,2 129,6 243135
54 6,0 108,0 243146
60 6,0 108,0 243157
64 4,8 86,4 243168
76 4,8 86,4 243179
89 4,8 86,4 454262
102 1,2 76,8 454511
108 1,2 72,0 454522
114 1,2 72,0 454531
140 1,2 57,6 454536
159 1,2 48,0 243243
168 1,2 48,0 243253

 

Hrúbka 60 mm

Vnút. ∅
[mm]
Množstvo
v bal. 
[m]
Množstvo
na pal. 
[m]
Číslo SAP
[kartón]
54 4,8 86,4 243147
60 4,8 86,4 243158
64 4,8 86,4 454256
76 4,8 86,4 454259
89 1,2 72,0 454503
102 1,2 62,4 454515
108 1,2 60,0 454525
114 1,2 60,0 454532
140 1,2 48,0 243234
159 1,2 38,4 243244
168 1,2 48,0 243253

 

Hrúbka 70 mm

Vnút. ∅
[mm]
Množstvo
v bal. 
[m]
Množstvo
na pal. 
[m]
Číslo SAP
[kartón]
48 4,8 86,4 454249
54 4,8 86,4 454252
60 1,2 79,2 454477
64 1,2 74,4 454494
76 1,2 72,0 454497
89 1,2 60,0 454505
102 1,2 55,2 454517
108 1,2 50,4 454528
114 1,2 48,0 454533
140 1,2 43,2 243235
159 1,2 38,4 243245
168 1,2 48,0 243253

 

Hrúbka 80 mm

Vnút. ∅
[mm]
Množstvo
v bal. 
[m]
Množstvo
na pal. 
[m]
Číslo SAP
[kartón]
48 1,2 72,0 454467
54 1,2 72,0 454472
60 1,2 64,8 454479
64 1,2 60,0 454496
76 1,2 60,0 454500
89 1,2 50,4 454509
102 1,2 48,0 243204
108 1,2 48,0 243215
114 1,2 43,2 243226
140 1,2 38,4 243236
159 1,2 31,2 243246

 

Hrúbka 100 mm

Vnút. ∅
[mm]
Množstvo
v bal. 
[m]
Množstvo
na pal. 
[m]
Číslo SAP
[kartón]
89 1,2 38,4 243195
102 1,2 33,6 243206
108 1,2 33,6 243217
114 1,2 31,2 243228