HTB 380 AluR

HTB 380 AluR

Doska z kamennej vlny jednostranne povrchovo upravená AluR fóliou určená na povrchovú aplikáciu hranatých priemyselných (technických) a energetických rozvodov.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 380 °C, 100 °C na strane
povrchové úpravy
 Stredná objemová hmotnosť 35 kg/m3
 Trieda reakcie na oheň A1
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,045 0,054 0,072 0,087 0,108 0,132 0,198 0,281 0,383

Balenie

Rozmer: 500 x 1000 mm

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík m2 / paleta Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
40* 1,05 6,00 120,00 307495 2435100
60 1,60 4,00 80,00 307592 2435101
80 2,15 3,00 2409521
100 2,70 2,50 50,00 308224 453019

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.