HTB 450

HTB 450

Doska z kamennej vlny určená na povrchovú aplikáciu do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 450 °C
 Stredná objemová hmotnosť 50 kg/m3
 Trieda reakcie na oheň A1
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 400 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,043 0,052 0,065 0,079 0,094 0,117 0,160

Balenie

Rozmer: 500 x 1000 mm 

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík Číslo SAP
[balík]
40* 1,10 7,50 308485
50* 1,35 6,00 308491
60* 1,65 4,00 307726
70 1,90 4,00
80* 2,20 4,00 307612
100 2,75 3,00 308436
140* 3,85 2,00

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.