HTB 550 AluR

HTB 550 AluR

Doska z kamennej vlny jednostranne povrchovo upravená AluR fóliou určená na povrchovú aplikáciu hranatých priemyselných (technických) a energetických rozvodov.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 550 °C, 100 °C na strane
povrchové úpravy
 Stredná objemová hmotnosť 60 kg/m3
 Trieda reakcie na oheň A1
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,041 0,049 0,060 0,069 0,095 0,134 0,190 0,215

Balenie

Rozmer: 500 x 1000 mm 

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík m2 / paleta Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
40+ 1,10 6,00 120,00 307901 2435099
60+ 1,70 4,00 80,00 308114 238211
80 2,25 3,00 60,00 2436211 2436213
100 2,85 2,50 2413198

+ Uvedené produkty sú súčasťou systému protipožiarnej ochrany VZT potrubia FIRESTOP.