HTB 640

HTB 640

Doska z kamennej vlny určená na povrchovú aplikáciu do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 640 °C
 Stredná objemová hmotnosť 75 kg/m3
 Trieda reakcie na oheň A1
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,042 0,049 0,061 0,072 0,100 0,132 0,183 0,245

Balenie

Rozmer: 500 x 1000 mm 

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík Číslo SAP
[balík]
40 1,10 6,00 308392
50* 1,40 6,00 308393
60 1,70 3,00 308511
70* 2,00 3,00
80 2,25 3,00 308261
100 2,85 3,00 307965
120* 3,40 2,00 308324

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.