HTB 640 AluR

HTB 640 AluR

Doska z kamennej vlny jednostranne povrchovo upravená AluR fóliou určená na povrchovú aplikáciu hranatých priemyselných (technických) a energetických rozvodov.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 640 °C, 100 °C na strane
povrchové úpravy
 Stredná objemová hmotnosť 75 kg/m3
 Trieda reakcie na oheň A1
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,042 0,049 0,061 0,072 0,100 0,132 0,183 0,245

Balenie

Rozmer: 500 x 1000 mm 

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík m2 / paleta Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
40* 1,10 6,00 120,00 308345 425794
60* 1,70 4,00 308540
80* 2,25 3,00 307883
100* 2,85 2,50 2410226

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.