HTB 650

HTB 650

Doska z kamennej vlny určená na povrchovú aplikáciu do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 650 °C
 Stredná objemová hmotnosť 90 kg/m3
 Trieda reakcie na oheň A1
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,044 0,051 0,061 0,069 0,080 0,090 0,115 0,151 0,195

Balenie

Rozmer: 500 x 1000 mm 

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík Číslo SAP
[balík]
20* 0,55 9,00 308621
50* 1,40 6,00 2411474
70* 2,00 3,00

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.