HTB 700

HTB 700

Doska z kamennej vlny určená na povrchovú aplikáciu do rovných a mierne zakrivených priemyselných (technických) a energetických zariadení.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 700 °C
 Stredná objemová hmotnosť 150 kg/m3
 Trieda reakcie na oheň A1
Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,053 0,061 0,069 0,080 0,096 0,113 0,142 0,182

Balenie

Rozmer: 500 x 1000 mm 

Hrúbka
[mm]
R
[m2K/W]
m2 / balík Číslo SAP
[balík]
50* 1,25 3,00 307549
60* 1,50 3,00
80* 2,05 2,00
100* 2,55 1,50 308747
120* 3,05 1,50
140* 3,55 1,00

* neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania
  kontaktujte zákaznícky servis.