LMH AluR

LMH AluR

Lamelovo skružovaný pás z kamennej vlny vyrobený s ECOSE Technology a podlepený Al fóliou. Používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.

Predajne a ceny

NOVINKA!

 Max. prevádzková teplota t 250 °C, 80 °C na strane
povrchovej úpravy
 Trieda reakcie na oheň A1

 

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 10 °C 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,037 0,044 0,056 0,070 0,088 0,109

Výrobné rozmery

  • Hrúbka: 25 – 140 (mm)
  • Dĺžka: 2 500 – 10 000 (mm)
  • Šírka: 500 alebo 1 000 (mm)