KPS 041 AluR

KPS 041 AluR

Vyrezávaná  skruž z kamennej minerálnej vlny s hliníkovou fóliou pre priemyselné potrubné rozvody.

Predajne a ceny

Al fóliou so sklenou mriežkou má presah na zalepenie pozdĺžneho montážneho spoja skruže po osadení na potrubie. Povrch zlepovania musí byť čistý a suchý. Skruže na potrubí sa musia dotlačiť k sebe na tesno a v styku prelepiť samolepiacou páskou šírky min. 50 mm.

 Max. prevádzková teplota t 600 °C, 100 °C na strane
povrchovej úpravy
 Trieda reakcie na oheň A2

 

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 350 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,040 0,049 0,061 0,076 0,095 0,117 0,142

 

Balenie

dĺžka: 1000 mm

Hrúbka 25 mm

Vnút. ∅
[mm]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
21 46 300558
27 42 300559
34 36 300560
43 30 303365
49 25 300563
61 20 303366
70 18 301948
77 16 303367
89 12 300566
102 10 301378
109 9 300568
115 9 303598
120 8 307509
125 8 306814
133 7 2409515
141 6 -
159 5 2409514
 • modrá: skruže z dvoch polskruží so zámkom
 • červená: skruže z dvoch polskruží bez zámku

Hrúbka 30 mm

Vnút. ∅
[mm]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
21 35 300572
27 30 300576
34 30 300579
43 25 300586
49 20 300587
61 16 303362
70 16 280049
77 12 303368
89 11 300596
102 9 300599
109 9 300600
115 8 303437
120 7 303329
125 6 303599
133 6 300602
141 6 2411877
159 4 300604
167 4 306416
194 4 -
219 8 -
 • modrá: skruže z dvoch polskruží so zámkom
 • červená: skruže z dvoch polskruží bez zámku

Hrúbka 40 mm

Vnút. ∅
[mm]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
21 25 300607
27 20 300608
34 20 300611
43 16 300616
49 16 300619
61 12 303376
70 11 300622
77 10 303369
89 9 300627
102 7 300628
109 6 300630
115 6 303592
120 6 303328
125 5 303600
133 5 300634
141 4 307048
159 4 300637
167 10 305177
194 8 2416516
219 6 -
 • modrá: skruže z dvoch polskruží so zámkom
 • červená: skruže z dvoch polskruží bez zámku

Hrúbka 50 mm

Vnút. ∅
[mm]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
21 16 300639
27 16 300641
34 14 300643
43 12 303374
49 11 300646
61 9 303363
70 8 300648
77 8 303364
89 6 300651
102 6 304001
109 5 300653
115 5 303543
120 5 303327
125 4 303601
133 4 300657
141 8 305176
159 8 303452
167 8 307939
194 6 2415078
219 5 -
 • modrá: skruže z dvoch polskruží so zámkom
 • červená: skruže z dvoch polskruží bez zámku

Hrúbka 60 mm

Vnút. ∅
[mm]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
21 12 308484
27 12 308107
34 10 304912
43 9 304913
49 8 300659
61 7 303490
70 6 303184
77 6 303370
89 5 300661
102 4 304914
109 4 302292
115 4 303371
120 4 -
125 8 307729
133 8 302692
141 7 307318
159 7 304108
167 7 -
194 7 -
219 6 -
 • modrá: skruže z dvoch polskruží so zámkom
 • červená: skruže z dvoch polskruží bez zámku

Hrúbka 70 mm

Vnút. ∅
[mm]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
21 9 -
27 6 -
34 6 -
43 6 -
49 6 -
61 4 -
70 4 2411905
77 4 2435045
89 8 -
102 6 -
109 8 2434819
115 6 2411904
120 5 -
125 5 -
133 6 2412594
141 5 -
159 4 -
167 4 -
194 4 -
219 4 -
 • modrá: skruže z dvoch polskruží so zámkom
 • červená: skruže z dvoch polskruží bez zámku

Hrúbka 80 mm

Vnút. ∅
[mm]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
21 7 2412119
27 6 2412118
34 6 2412120
43 6 -
49 5 2416216
61 4 304915
70 4 2411787
77 4 304109
89 8 303059
102 7 2412483
109 6 304557
115 6 307198
120 6 -
125 6 2412484
133 6 304550
141 5 2410957
159 5 305251
167 5 2415829
194 5 -
219 4 496227
 • modrá: skruže z dvoch polskruží so zámkom
 • červená: skruže z dvoch polskruží bez zámku

Hrúbka 100 mm

Vnút. ∅
[mm]
ks
[kartón]
Číslo SAP
[kartón]
21 4 307287
27 4 -
34 4 308193
43 7 2411906
49 7 2412117
61 6 307892
70 6 307785
77 6 307882
89 6 306969
102 5 307728
109 5 306836
115 4 306825
120 4 -
125 4 306833
133 4 306834
141 4 308126
159 4 306835
167 4 308127
194 4 -
219 2 -
 • modrá: skruže z dvoch polskruží so zámkom
 • červená: skruže z dvoch polskruží bez zámku