LMF 15 AluR

LMF 15 AluR

Lamelovo skružovaný pás z kamennej vlny podlepený Al fóliou. Používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 600 °C, 100 °C na strane
povrchovej úpravy
 Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii 15 kPa
 Trieda reakcie na oheň A2

 

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,044 0,051 0,061 0,071 0,097 0,131 0,175 0,263

Balenie

šírka role: 1000 mm, alt. šírka role: 2 x 500 mm

Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[m]
m2 / balík Číslo SAP
[balík]
20 10,0 10,0 308556
30 5,0 5,0 308376
40 5,0 5,0 308346
50 5,0 5,0 308377
60 4,0 4,0 308129