LMF AluR

LMF AluR

Lamelovo skružovaný pás z kamennej vlny podlepený Al fóliou. Používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 600 °C, 100 °C na strane
povrchovej úpravy
 Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii 2 kPa
 Trieda reakcie na oheň A2

 

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK) 0,045 0,056 0,073 0,093 0,147 0,219 0,308

Balenie

šírka role: 1000 mm, alt. šírka role: 2 x 500 mm

Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[m]
m2 / balík Číslo SAP
[balík]
20 10,0 10,0 307671
30 5,0 5,0 308319
40 5,0 5,0 307754
50 5,0 5,0 307638
60 4,0 4,0 308304
80 3,0 3,0 307755
100 2,5 2,5 307636