WM 660 GG

WM 660 GG

Rohož z kamennej minerálnej vlny jednostranne podšitá pletivom z pozinkovaného drôtu. Používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 660 °C, 400 °C na strane
povrchovej úpravy
 Trieda reakcie na oheň A1

 

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK)
podľa STN EN 12 667
0,043 0,049 0,059 0,067 - 0,090 0,115 0,149 0,195
Tepelná vodivosť λ (W/mK)
podľa EN 12 667
0,039 0,042 0,045 0,049 0,052 0,056 0,065 0,075 0,087

Balenie

šírka role: 1000 mm

Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[m]
m2 / balík m2 / paleta ks / paleta Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
40 5,0 5,00 105,00 21 308332 2439900
50 5,0 5,00 105,00 21 308582 2439904
60 3,0 3,00 63,00 21 308418 250270
80 3,0 3,00 63,00 21 308460 2439892
100 2,5 2,50 52,50 21 308268 2439920
120* 2,0 2,00 42,00 21 - -