WM 640 GG

WM 640 GG

Rohož z kamennej minerálnej vlny jednostranne podšitá pletivom z pozinkovaného drôtu. Používa sa ako technická izolácia pre rovinné i zakrivené plochy.

Predajne a ceny

 Max. prevádzková teplota t 640 °C, 400 °C na strane
povrchovej úpravy
 Trieda reakcie na oheň A1

 

Hodnoty súčiniteľa tepelnej vodivosti pri vyšších teplotách
Teplota (°C) 50 °C 100 °C 150 °C 200 °C 250 °C 300 °C 400 °C 500 °C 600 °C
Tepelná vodivosť λ (W/mK)
podľa STN EN 12 667
0,042 0,049 0,059 0,070 - 0,096 0,125 0,170 0,232
Tepelná vodivosť λ (W/mK)
podľa EN 12 667
0,040 0,043 0,047 0,051 0,055 0,059 0,069 0,081 0,095

Balenie

šírka role: 1000 mm

Hrúbka
[mm]
Dĺžka
[m]
m2 / balík m2 / paleta ks / paleta Číslo SAP
[balík]
Číslo SAP
[paleta]
40 5,0 5,00 105,00 21 308386 2439948
50 5,0 5,00 105,00 21 308320 2439939
60 3,0 3,00 63,00 21 308318 2443219
80 3,0 3,00 63,00 21 308335 2439919
100 2,5 2,50 52,50 21 308406 2439914
120* 2,0 2,00 42,00 21 252620 422646

*Neplatí štandardná doba dodania. Ohľadom minimálneho množstva a predpokladanej doby dodania kontaktujte zákaznícky servis