Urbanscape

Komplexný systém pre extenzívne zelené strechy bez zvýšených nárokov na údržbu a statiku

Zadržiava až 60 l/m2 zrážkovej vody

Hmotnosť suchého systému Urbanscape je 15 až 20 kg/m2. Hmotnosť úplne nasiaknutého systému Urbanscape je 32 až 80 kg/m2.  Podľa druhu odvodňovacieho systému a substrátu má systém Urbansape schopnosť zadržať až17 l/m2 resp. 60 l/m2 vody.

Vďaka svojej nízkej hmotnosti príliš nezaťaží strechu .

Vďaka nízkej hmotnosti tohto systému nie je nutné statické posúdenie existujúcej alebo naprojektovanej konštrukcie.

Vhodný pre nebytové ale aj bytové budovy hlavne v mestách

Systém Urbanscape je výbornou alternatívou k zastavanej zelenej ploche, pretože zadržanou vlhkosťou zlepšuje klímu v ovzduší a znižuje hladinu CO2.

Nenáročný na aplikáciu a jeho následnú údržbu

Systém Urbanscape je výbornou alternatívou k zastavanej zelenej ploche, pretože zadržanou vlhkosťou zlepšuje klímu v ovzduší a znižuje hladinu CO2.

Predlžuje životnosť celej strechy

Systém Urbanscape ochraňuje hydroizolačnú vrstvu strechy pred UV žiarením. Svojou skladbou znižuje teplotné rozdiely na povrchu strechy v zimnom aj letnom období, čím zabezpečí dlhšiu životnosť celej strechy, čo sa prejaví v znížených nákladoch na obnovu.

Skladba Urbanscape

Produkty Urbanscape