Systém zelených striech Urbanscape

Ako ušetriť na energiách, získať príjemnú klímu v lete a teplo v zime, zároveň podporiť ekológiu a získať krásnu zelenú strechu?

Toto všetko ponúka Urbanscape. Zistite viac v krátkom videu.

Zelená strecha

 • Chráni interiér pred extrémnymi zmenami teploty, pred chladom v zime a prehrievaním v lete.
 • Znižuje náklady na vykurovanie a chladenie.
 • Výrazne predlžuje životnosť strechy (ochrana hydroizolácie pred mechanickým poškodením a UV žiarením).
 • Znižuje množstvo odvádzanej zrážkovej vody do kanalizácie (nižšie náklady na stočné).
 • Rieši problém hromadenia vody z prívalových dažďov (zadržiavanie zrážkovej vody).
 • Zvyšuje estetický dojem a pomáha vrátiť zeleň do miest.
 • Zabraňuje vzniku tepelných ostrovov (hromadenie tepla v mestách).
 • Dokonca znižuje obsah CO2 (až o 5kg/m2 ročne).

Extenzívne vs. intenzívne zelené strechy

Extenzívne zelené strechy

Intenzívne zelené strechy

 • Sú určené pre strechy bez bežného využívania (bez pravidelného pohybu osôb).
 • Poskytujú atraktívnu ochranu hydroizolácie a výrazne zadržiavajú zrážkovú vodu.
 • Ide o najľahšie riešenie zelenej strechy. Hrúbka "zelenej" vrstvy je iba 7-10 cm.
 • Namiesto zeminy je možné použiť oveľa ľahší špeciálny substrát z minerálnej vlny.
 • Vhodná na pestovanie rastlín bez alebo len s minimálnou potrebou údržby (rozchodník, mach, byliny, trávy...).
 • Nevyžaduje zavlažovací systém. Zavlažovanie je potrebné iba pri extrémne dlhých obdobiach sucha.
 • Postačuje kontrola strechy 1-2 x ročne.
 • Sú určené pre bežné používanie a zataženie, napr. ako "terasy" pre oddych na lehátkach a pod. a sú pochôdze.
 • Vyžadujú si oveľa hrubšiu "zelenú" vrstvu. Potrebujú od 30 do 100 cm pôdy.
 • To sa prejavuje oveľa vyšším zaťažením strechy a vyššími nárokmi na jej konštrukciu a statiku (zaťaženie aj vyše 1000kg/m2).
 • Umožňujú pestovanie širokej škály rastlín aj kríkov a väčších stromov.
 • Je možné na nich umiestniť aj vodné prvky.
 • Potrebujú zavlažovací systém a pravidelnú údržbu ako v bežnej záhrade.

Urbanscape - Riešenie pre extenzívne strechy

Systém zelených striech Urbanscape je inovatívny, ľahký systém s vysokou kapacitou zadržiavania vody. Je navrhnutý najmä na jednoduchú aplikáciu na zelených strechách bytových domov, nebytových budov, ako aj rodinných domov v mestskom prostredí.

 • Komplexné riešenie extenzívnej zelenej strechy
 • Vysoká nasiakavosť
 • Trvale udržateľné riešenie
 • Nízka hmotnosť
 • Jednoduchá realizácia
 • Výborné tepelnoizolačné vlastnosti
 • Vysoká odolnosť voči požiaru
 • Skvelé akustické vlastnosti

Zloženie strechy Urbanscape

Celý systém s minerálnou vlnou je veľmi jednoduchý a dodáva sa ako kompletné systémové riešenie. Pozostáva z troch základných častí - drenážna vrstva, minerálny substrát a predpestované vegetačné koberce zo zmesi rastlín - rozchodníkov. K systému patria aj doplnky v podobe koreňovej membrány a L profilov.

Urbanscape - zloženie strechy

Výhody Urbanscape oproti iným extenzívnym strechám

 • Rýchlosť realizácie: Vrstvy sa na strechu uložia za niekoľko hodín. Povrch sa ukončí vegetačným krytom a strecha je hotová, hneď zelená a pripravená k užívaniu. Zistite viac >
 • Nízka hmotnosť: Nezaťažuje strechu ako intenzívne "zelené" systémy a dokonca je oveľa ľahšia ako iné extenzívne systémy vďaka špeciálnemu substrátu z minerálnej vlny namiesto zeminy.
 • Akékoľvek ploché strechy: Vhodné pre všetky typy plochých striech do 10° sklonu, s dostatočnou nosnosťou (menej ako 150kg/m2) a nepoškodenou hydroizoláciou (veľmi dôležité).
 • Vysoký estetický dojem: Rozchodníkový koberec je ihneď a stále zelený. Navyše môže pozostávať až z 12 rôznych druhov, ktoré kvitnú v rôznych obdobiach a vytvárajú pestrofarebný okuľahodiaci povrch.

Vaša budúca zelená strech Urbanscape

Chcete aj vy ušetriť na energiách, získať príjemnú klímu v lete a teplo v zime a zároveň podporiť ekológiu a získať krásnu zelenú strechu?