Vedenie spoločnosti

Jozefína Kasanová
finančná riaditeľka
Tel.: +421 45 68 33 210

Vladimír Boroš
obchodný riaditeľ
Tel.: +421 45 68 33 530

Marián Tkáč
riaditeľ závodu
Tel.: +421 45 68 33 300