2019 - Ďalší úžasný rok plný zmien a noviniek

Novinka zverejnená 13.11.2019

Zodpovednosť za stav našej planéty nesieme všetci. Aj preto sme sa v Knauf Insulation v 2019 zamerali na množstvo aktivít pre zlepšenie životného prostredia, trvalú udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť. Každý môže prispieť. A takto sme to robili my.Knauf Insulation prináša výročnú správu 2019

Správa predstavuje nové výrobné závody, nové programy, kde v centre pozornosti stojí zákazník a to, ako spoločnosť neustále znižuje svoj vplyv na životné prostredie.

Knauf Insulation uverejnil svoju výročnú správu za rok 2019 „Annual Review 2019

Jean-Claude Carlin, generálny riaditeľ skupiny Knauf Insulation, uviedol: „Táto správa je oslavou všetkých ľudí v spoločnosti, ktorí prispeli k úspešnému roku.

Hlavné body správy:

Nové závody, noví ľudia

 • Kolegovia z nášho nového výrobného závodu vo Francúzsku, kde sme investovali 110 miliónov EUR, poskytli rozhovory o tom, ako závod posúva vpred miestne hospodárstvo, pomáha Francúzsku dosiahnuť jeho ciele v oblasti energetickej účinnosti a podporuje biodiverzitu.
 • Profily našich kľúčových  ľudí v ázijsko-tichomorskom regióne, ktorí pokračujú v roku 2020 spustením nového závodu v Malajzii v roku 2020, projektom za 120 miliónov EUR, ktorý nás všetkých, našu spoločnosť aj zákazníkov posunie k úspešnej budúcnosti v regióne.
 • Rozhovor s Matthewom Parrishom, našim novým generálnym riaditeľom pre Knauf Insulation Severná Amerika, so zameraním na jeho budúce priority.

Komunity a udržateľnosť

 • Naša práca na Aljaške, kde podporujeme presídlenie dedinskej komunity z dôvodu ničivých účinkov zmeny klímy pri stavbe nových domov. 
 • Ako pokračujeme v prekračovaní našich cieľov v oblasti emisií CO2 a úspor energie, a to aj napriek rekordnému roku z hľadiska produkcie — vďaka neustálemu zlepšovaniu.
 • Ako zvyšujeme bezpečnosť našich zamestnancov a posilňujeme kultúru bezpečného správania.

Zákazník v centre diania

 • Nové iniciatívy, kde je v centre pozornosti zákazník  - tréningové a zážitkové centrá v Slovinsku a Nemecku (Experience Center) a náš partnerský program Captain K.
 • Ako podporujeme našich zákazníkov vo výzvach pri budovaní požiarnej ochrany.

Inovácie

 • Nové riešenia od našich vývojových tímov, ktoré budú formovať našu budúcnosť  - od najmodernejších modulárnych a svetelných panelov až po zeleň priaznivú pre orchidey a obrovské zelené strechy. 
 • Oslava našej revolučnej technológie ECOSE Technology®, ktorá tento rok slávi už desaťročie úspechu.
 • Spustenie konceptu Knauf Energy Solutions v roku 2019, ktorý prinesie zmeny v oblasti obnovy budov.

Sila našich ľudí

 • Naši kolegovia na celom svete sa usilujú, aby sa energetická efektívnosť, požiarna bezpečnosť a  ekologická infraštruktúra stali stredobodom každého politického programu.
 • Diskusia o tom, ako pre kariéru v technických odboroch prilákať viac žien a ako naše absolventské programy rozvíjajú profesionálny potenciál.