Novobanský závod uzavrel rok 2021 s rekordným objemom výroby

By Knauf Insulation
február 01, 2022

Pre závod Knauf Insulation v Novej Bani bol rok 2021 úspešný aj s dvomi vlnami covidu, výpadkom surovín a miliónovou investíciou do environmentálnych zariadení. Aj napriek rekordnému objemu výroby je dopyt po tepelných izoláciách stále vyšší a zákazníci rátajú s dlhšími dodacími lehotami.

Jediný slovenský závod na výrobu minerálnych izolácií má za sebou úspešný rok aj za oveľa ťažších podmienok, ako v predchádzajúcich rokoch. Dosiahol rekordný objem výroby 104 tisíc ton produkcie aj s technickými prestávkami na opravy výrobných liniek. Vlani Slovensko zasiahli dve vlny covidu a bolo nutné prijať množstvo opatrení. „Jednou z kľúčových vecí bola zmena pracovného času z 8 na 12 hodín, takto sme dokázali vykryť výpadky v počte ľudí na zmenách. Naši zamestnanci dodali požadované výkony a boli aj patrične odmenení,“ hovorí riaditeľ závodu Marián Tkáč. Ako ďalej dodáva, podarilo sa tiež zabezpečiť preklenutie bankrotov dodávateľov zásadných vstupných surovín. Výzvou boli aj výrazne cenové nárasty, časť z nich kompenzovali z fixných nákladov, akými sú pracovná sila, údržba či sklady.

Významným krokom v roku 2021 bola viac ako 3-miliónová investícia do zlepšenia životného prostredia v regióne. V závode bolo spustené odsírovacie zariadenie odpadových plynov z oboch výrobných liniek. V projekte bola využitá najlepšia dostupná technika, vyžadovalo si to množstvo úsilia a času, zaistí však skvalitnenie ovzdušia v okolí na desiatky rokov. „Tento projekt vnímam ako náš splnený záväzok legislatíve, ale aj ako náš reálny príspevok k lepšiemu životnému prostrediu. Je to signifikantný krok, ktorý robíme pre seba, pre tento kraj, región, krajinu - ale aj pre celý svet,“ dodáva riaditeľ závodu a verí, že ho ocení verejnosť celej Žiarskej kotliny, Štiavnických vrchov a Tekova.

Závod v Novej Bani je pilotným závodom v rámci celej skupiny Knauf Insulation, ktorý postavil technológiu odsírenia tohto typu a projekt je ukážkovým príkladom zavádzania cirkulárnej ekonomiky. Zariadenia na oboch linkách totiž zachytávajú emisie síry z odpadových plynov pomocou sorbentu, na ktorý sa síra viaže. Vyčistené spaliny sú odťahované do spoločného 130-metrového výduchového komína a použitý sorbent je vhodnou surovinou pre stavebný a cementársky priemysel. „Počas skúšobnej prevádzky sme splnili všetky stanovené emisné limity pri monitorovaní emisií oxidov síry. Pracujeme na certifikácii použitého sorbentu, ktorý sme pomenovali KISORB a veríme, že tieto nové inštalácie vytvárajú potenciál vyrovnať sa aj s ďalším možným znižovaním limitov emisií síry,“ dodáva Marián Tkáč. Okrem veľkého projektu DeSOx závod investoval aj do nových trafo staníc, novej fasády na výrobnej hale, zefektívnil pece a nahradil plynovú kupolu. Zároveň podľa záväzku znižovať uhlíkovú stopu na nulu znížila skupina Knauf Insulation od roku 2010 emisie CO2 o približne 25 %.