Spoločnosť Knauf Insulation získala medzinárodnú cenu Greenbuild Leadership Award 2019

By Knauf Insulation
august 01, 2019

Naša spoločnosť bola ocenená titulom Greenbuild Leadership Award za rok 2019 za vynikajúce príspevky k udržateľnosti budov Americkou radou pre zelené budovy (USGBC). Cenu prevzal Vincent Briard 21. marca na Greenbuild Europe v Amsterdame.

Cena Greenbuild Leadership Award každoročne oceňuje svetových lídrov hnutia za zelené budovy, ktorí posúvajú štandard pri vytváraní zdravších, udržateľnejších budov a komunít. Okrem spoločnosti Knauf Insulation bola udelená cena Leadership Award aj spoločnosti Adidas za Holistickú stratégiu trvalej udržateľnosti, ktorá zahŕňa požiadavky systému LEED, znižovanie uhlíkovej stopy spoločnosti a kampaň „Šport potrebuje priestor“.

 „Knauf Insulation slúži ako vzor pre medzinárodné spoločenstvo. Inšpiráciou je váš záväzok voči sociálnej zodpovednosti podnikov a zlepšovanie kvality života. Toto ocenenie oceňuje vaše vynikajúce príspevky pri poskytovaní riešení, ktoré znižujú spotrebu energie a šetria zdroje, aby pozitívne ovplyvnili životy ľudí dnes i zajtra,“ povedal prezident USGBC a Green Business Certification Mahesh Ramanujam. 

Cenu v mene Knauf Insulation prevzal náš riaditeľ pre otázky udržateľnosti a regulácie výrobkov Vincent Briard na Greenbuild Europe, každoročnom fóre USGBC pre stavebných expertov trvalo udržateľných stavieb, ktoré sa tento rok konalo v Amsterdame. „Naša spoločnosť bola vždy odhodlaná vytvárať lepšie budovy pre udržateľnejšie životné prostredie a som rád, že sme získali toto ocenenie ako uznanie za tvrdú prácu všetkých v spoločnosti Knauf Insulation,“ povedal Vincent. Počas projektu Greenbuild sa Vincent zúčastnil aj seminára, na ktorom sa diskutovalo o pilotnom projekte Európskej komisie zameranom na budovanie trvalej udržateľnosti prostredníctvom pochopenia environmentálneho vplyvu budov počas ich životného cyklu. Naše centrum Knauf Insulation Experience Center v Slovinsku prispieva k tomuto projektu už od roku 2017.

Knauf Insulation ako kľúčový sponzor spoločnosti Greenbuild tiež podporil semináre o otázkach, ako sú hodnotenie emisií budov, environmentálne, sociálne a riadiace údaje, vplyv LEED vo Švédsku, odolnosť budov, digitálne technológie a nová verzia systému LEEDv4.1. „Greenbuild Europe je životne dôležitým fórom pre odborníkov na výstavbu zelených budov z celého sveta a spoločnosť Knauf Insulation je potešená, že podporuje to, čo považujeme za nevyhnutnú výmenu informácií o najmodernejších udržateľných budovách,“ dodal Vincent Briard.