Minerálne izolácie - Okrajový pásik

Okrajový pásik

Popis

Doplnkový materiál vo forme pásikov určený na aplikáciu do plávajúcich podláh v kombinácii s doskami PTN, PTE, PTS. Výrobok je nevyhnutné aplikovať v styku podlahovej konštrukcie so stenou na úplnú elimináciu krokového hluku a jeho šírenia cez steny do okolitých miestností. 

Výhody

  • Jednoduchá aplikácia hotového výrobku
Viac informácií

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,036 W/mK
Trieda reakcie na oheň A1

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Šírka (mm) Dĺžka (mm) ks/balík ks/balenie Číslo SAP (balík) Číslo SAP (paleta)
15* 40 1000 10 350 305485
15* 60 1000 10 200 305486
15* 80 1000 10 200 305992 2409473