Minerálne izolácie - PVT

PVT

Popis

Materiál je pre svoju špecifickú tuhosť, ako aj tepelnotechnické, akusticko-izolačné vlastnosti určený na aplikáciu do ťažkých i ľahkých plávajúcich podláh. Pri ťažkom type plávajúcej podlahy tvorí roznášaciu vrstvu krycia betónová vrstva, resp. anhydridový poter (typ a hrúbka pecifikované výrobcom poteru) vrátane skladieb s podlahovým vykurovaním. Pri ľahkej plávajúcej podlahe roznášaciu vrstvu tvoria veľkoplošné dosky (napr. sadrovláknité podlahové dosky), ktoré sú na seba aplikované priečne a vzájomne spriahnuté skrutkami

Výhody

  • Vysoká tuhosť materiálu
  • Pre úžitkové zaťaženie do 500kg/m2
  • Vhodný pre ľahké plávjúce podlahy

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,038 W/m.K
Trieda reakcie na oheň A1
Faktor difúzneho odporu μ 1
Stlačiteľnosť Informatívna hodnota stlačiteľnosti 1 mm.

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Rozmer (mm) R (m²K/W) m²/balík ks/balík balík/paleta m²/paleta Číslo SAP (paleta)
20* 600x1000 0,50 6,00 10 44 264,00 308807
30* 600x1000 0,75 3,60 6
40* 600x1000 1,00 3,00 5 522574
50* 600x1000 1,25 2,40 4 52 124,80 308806
60* 600x1000 1,5 1,80 3 56 100,80
80* 600x1000 2,00 1,20 2 68 81,60 2411118
100* 600x1000 2,50 1,20 2 52 62,40 264328

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language
Technický list PVT
Copy clipboard icon

január 2022

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard