Minerálne izolácie - SmartRoof Base

SmartRoof Base

Popis

Minerálna izolácia s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech, a to ako spodná vrstva plochých, občas pochôdznych striech resp. jednoplášťových účelovo nepochôdznych striech.Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Výhody

  • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti 
  • Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
  • Ekonomická izolácia pre spodnú vrstvu plochých striech
  • Hydrofobizovaný 

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,035 W/m.K
Trieda reakcie na oheň A1
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii CS(10) 30 kPa
Faktor difúzneho odporu μ 1
Bodové zaťaženie pri 5% deformácii PL (5) 300 N

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Rozmer (mm) R (m²K/W) ks/paleta výška balenia (mm) m²/paleta Číslo SAP (paleta)
30 1200x1000 0,85 80 1400 96,00 534938
80 1200x2000 2,25 16 1380 38,40 534637
100 1200x2000 2,85 13 1400 31,20 521061
120 1200x2000 3,40 11 1420 26,40 521065
140 1200x2000 4,00 9 1360 21,60 521066
150* 1200x2000 4,25 8 1300 19,20 524419
160 1200x2000 4,55 8 1380 19,20 521068
180 1200x2000 5,10 7 1360 16,80 534645
200 1200x2000 5,70 6 1300 14,40 521069
220* 1200x2000
240* 1200x2000

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language
Technický list SMARTroof Base
Copy clipboard icon

marec 2022

Slovenčina

EPD SmartRoof Base
Copy clipboard icon

december 2021

English

The download url has been copied to your clipboard