Minerálne izolácie - SmartRoof Top

SmartRoof Top

Popis

Minerálna izolácia s nadštandardnou pevnosťou v tlaku a tepelnoizolačnými vlastnosťami vo forme dosiek doporučená na aplikáciu do plochých striech ako izolácia účelových striech – občasne pochôdznych strešných konštrukcií s mechanickým kotvením do únosných stropných konštrukcií na báze ŽB resp. trapézového plechu. V prípade vysoko frekventovaného zaťaženia musí byť nad izoláciou ešte aplikovaná roznášacia vrstva.
Výrobok zvyšuje požiarnu odolnosť konštrukcie a pohlcuje hluk z exteriéru.

Výhody

  • Výborné tepelno-izolačné vlastnosti 
  • Vysoká pevnosť v tlaku 
  • Vysoké bodové zaťaženie 
  • Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
  • Hydrofobizovaný 

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktu Symbol Hodnota Jednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,038 W/mK
Trieda reakcie na oheň A1
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii CS(10) 70 kPa
Faktor difúzneho odporu μ 1
Bodové zaťaženie pri 5% deformácii PL (5) 650 N

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm) Rozmer (mm) R (m²K/W) ks/paleta výška balenia (mm) m²/paleta Číslo SAP (paleta)
40 1200x2000 1,05 32 1380 76,80 523571
50 1200x2000 1,30 26 1400 62,40 523572
60 1200x2000 1,60 22 1420 52,80 523573
80 1200x2000 2,10 16 1380 38,40 506790
100 1200x2000 2,65 13 1400 31,20 505403
120 1200x2000 3,15 11 1420 26,40 506709
140 1200x2000 3,70 9 1360 21,60 506769
150* 1200x2000 3,90 8 1300 19,20 506771
160 1200x2000 4,20 8 1380 19,20 506774
180* 1200x2000 4,70 7 1360 16,80 506777
200* 1200x2000 5,25 6 1300 14,40 506778

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.
** Izolácia na paletách nie je balená v balíkoch.

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language
Technický list SmartRoof Top
Copy clipboard icon

marec 2022

Slovenčina

EPD SmartRoof Top
Copy clipboard icon

júl 2021

English

The download url has been copied to your clipboard