Minerálne izolácie - SmartRoof Top WE - atikový klin

SmartRoof Top WE - atikový klin

Popis

Doplnkový materiál z minerálnej izolácie vo forme klinov určený na aplikáciu na ploché strechy v mieste styku vodorovnej tepelnej izolácie s atikovým múrom, a to pri všetkých typoch účelovo pochôdznych aj nepochôdznych striech. Tento prvok zabezpečuje plynulý prechod hydroizolácie z vodorovnej plochy na zvislú, zabraňuje zalomeniu a degradácii hydroizolačnej vrstvy a následnému zatekaniu do konštrukcie.

Výhody

  • Pre konštrukcie s vysokými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť
  • Jednoduchá aplikácia hotového výrobku
Viac informácií

Technické vlastnosti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vlastnosti produktuSymbolHodnotaJednotka
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivostiλD0,038W/m.K
Trieda reakcie na oheňA1
Faktor difúzneho odporuμ1

Balenie

BALENIE - ŠPECIFIKÁCIA

Hrúbka (mm)Šírka (mm)Dĺžka (mm)bm/balíkks/balíkČíslo SAP (balík)
50*5010006060304328
80*8010005050304399
100*10010002020304400

* V súvislosti s minimálnym množstvom a predpokladanou lehotou dodania kontaktujte zákaznícky servis.