Minerálne izolácie - SMARTwall Lepiaca a stierkovacia malta

Výhody

Slúži na lepenie tepelnoizolačných dosiek a tiež na vytváranie vystužovacej a vyrovnávacej vrstvy s vložením sklotextilnej výstužnej sieťky.

Lepidlo sa používa na lepenie dosiek SMARTwall na väčšinu stenových konštrukcií; na betónové a tehlové steny, na omietku s kvalitou min. Hvh 10, cementové steny s ľahkou konštrukciou alebo na montované steny, kde povrch tvoria veľkoplošné konštrukčné dosky na báze dreva alebo sadrovláknitých materiálov.

Technické údaje

Maximálna veľkosť zrna: 0,3 mm
Faktor difúzneho odporu μ: 12
Ekvivalentná difúzna hrúbka (sd): 0,036 m
Minimálne hrúbka: 3 mm
Maximálna hrúbka: 6 mm
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty: 1 582 ± 50 kg/m3

Spotreba

Spotreba materiálu pri lepení: 5 – 7 kg/m2 (v závislosti od podkladu (celoplošné pokrytie) a druhu izolantu)
Spotreba materiálu pri lepení (40 % pokrytie): 2 – 3 kg/m2 (v zavislosti od podkladu a druhu izolantu)
Spotreba materiálu pri stierkovaní: 5 kg/m2
Spotreba vody: 6 – 8 l na 25 kg suchej zmesi

Balenie

25 kg vrecia, 1 paleta (1 200 x 800 mm) = 42 ks = 1 050 kg

Číslo SAP

473287 za balenie

 

Viac informácií

Na stiahnutie

Názov súboru
Dátum
Language

september 2014

Slovenčina

The download url has been copied to your clipboard