Opláštenie hál

Opláštenie hál

Opláštenie hál

Zateplenie kazetových stien musí spĺňať okrem tepelno-technických vlastností aj požiadavky na požiarnu ochranu a zvukovú izoláciu stavebného objektu.           

KI-KP Duotherm sa staticky navrhuje podobne ako štandardná kazetová stena, pri návrhu je však nutné zohľadniť redukciu únosnosti kazetových profilov v tlaku, a to vzhľadom na použitie dištančných skrutiek na kotvenie vonkajšieho plášťa. Vlastnú tiaž vonkajšieho plášťa treba preniesť prostredníctvom soklovej výstuže alebo inej konštrukcie, ktorá plní túto funkciu (atiková výstuž, raster bodových konzol), priamo do základov alebo spodnej konštrukcie tak, aby táto sila nepreťažovala priečne dištančné skrutky. KI-KP Duotherm je ľahký obvodový plášť s vynikajúcimi tepelnotechnickými vlastnosťami, zaručenou požiarnou odolnosťou EI 30 a EW 120 a bezkonkurenčnou vzduchovou nepriezvučnosťou. Je to dané kombináciou dvoch typov tepelnej izolácie z dosiek zo sklenej a čadičovej vlny. Použitím rôznych typov a orientácií vonkajšieho plášťa, v hrúbke materiálu už od 0,63 mm, možno dosiahnuť veľkú variabilitu vzhľadu objektu. Keďže ide o bezpažníkový systém opláštenia, ďalšou veľkou výhodou je hladké interiérové líce plášťa.  

Skladba systému KI-KP DuoTherm
SKLADBA
KONŠTRUKCIE KI-KP Duotherm

- Kazeta (K120 – 160/600 podľa statického návrhu)

- Knauf Insulation Mineral Plus EXT 035 

- Knauf Insulation FRE-P (80 mm)

- Trapézový/vlnitý profil (minimálna hrúbka 0,63 mm)

- Dištančná skrutka SFS SDC2-T-A16 – 5,5 × 54 mm

- Oporný L-profil (podľa statického návrhu)