Prevetrávané fasády

Prevetrávané fasády

Prevetrávané fasády

Pri prevetrávanom systéme sa na rozdiel od tzv. kontaktného, pri ktorom sa lepí izolácia priamo na fasádu, upevní na stenu nosný rošt, do ktorého sa tepelná izolácia vloží. Rošty vytvárajú po celej výške steny neprerušenú vzduchovú medzeru, ktorá má za úlohu odvetrávať prechádzajúcu vlhkosť.    

Roštové (prevetrávané) fasády sú najčastejšie používané pri administratívnych, obchodných a priemyselných stavbách. V súčasnosti sú stále viac populárne aj na rodinných domoch.  Na tento typ obvodových stien sú kladené rovnaké požiadavky funkčnosti ako na steny s kontaktným zateplením.  Skladba roštovej fasády je typická odvetranou vzduchovou medzerou, ktorá je zvyčajne za pohľadovou vrstvou z exteriériu. Tou môžu byť drevené, keramické, kamenné, kovové alebo plastové obklady prípadne omietka ako pri kontaktnom zateplení.  Odvetraná medzera v prevetrávanej fasáde odvádza vlhkosť z konštrukcii steny.   Ďalšími výhodami tejto konštrukcie sú jednoduchšie vyrovnanie krivých stien, variabilita pohľadovej vrstvy, a keďže je to suchý proces, možnosť aplikácie aj v podmienkach, kotré sú pre kontaktné zateplenie limitujúce.

18.jpg