Podhlad

Zateplenie v podhľade

Tepelná izolácia sa vkladá do medzery medzi stropným podhľadom a stropom. Pre účinnú ochranu pred hlukom sa odporúča minerálna vlna s hrúbkou aspoň 100 mm. Kazetové podhľady sú praktickým a rýchlym spôsobom inštalácie. Zavesené sadrokartónové dosky sú kompaktné a všestranne využiteľné, vyžadujú len väčšiu presnosť pri vymeriavaní a rezaní.

Podhlad

V minulosti sa nekládol dôraz na tepelno-technické ani akustické vlastnosti stropov. V súčasnosti však obyvatelia bytov pociťujú akustickú nepohodu  vyvolanú hlukom, ktorý sa prenáša cez stropnú konštrukciu. Najjednoduchším riešením je zníženie stropu pomocou CD  a UD  profilov a sadrokartónu. Pre zlepšenie akustických vlastností sa medzera odporúča vyplniť  minerálnou izoláciou. Vláknitá štruktúra a optimálna hustota minerálnej vlny zvýši vzduchovú nepriezvučnosť a zlepší akustický komfort v priestore, nad ktorým sa nachádza tým, že dokáže pohltiť dopadajúci hluk. Použitie parobrzdy je nutné len prípade, že strop oddeľuje priestory s rôznymi teplotami alebo vlhkosťami. 

Skladba zateplenia v podhľade
Skladba
zateplenia v podhľade

- Tepelná izolácia UNIFIT 032, 033, 035, 037

- Závesný systém s CD  a UD profilov 

- Parozábrana HOMESEAL LDS 100

- Sadrokartónový podhľad