Zelená strecha Urbanscape

Zelená strecha Urbanscape

Zelené strechy sú vo svete i na Slovensku čoraz obľúbenejšie. Urbanscape pozostáva z vrstiev, ktoré možno jednoducho a rýchlo aplikovať na zhotovenú plochú strechu. Tento systém extenzívnych zelených striech je bez zvýšených nárokov na údržbu a statiku a dá sa zrealizovať za pár hodín. Hmotnosť nasiaknutej skladby Urbanscape je v porovnaní s klasickými vegetačnými strechami menej ako polovičná.

Urbanscape

Systém zelenej strechy Urbanscape je inovatívny, ľahký systém s vysokou kapacitou zadržiavania vody, navrhnutý najmä na jednoduchú aplikáciu pre ploché strechy bytových domov a nebytových budov. Zelené strechy systému Urbanscape možno realizovať na všetkých typoch strešných konštrukcií plochých striech: na betónových alebo oceľových nosných plochách, na konštrukcii obrátenej strechy, či na všetkých strešných povrchoch. Vrstvy tvoriace zelenú strechu sú vo všetkých prípadoch rovnaké, mení sa len hrúbka substrátu v závislosti od typu dažďovej oblasti. Konečná hrúbka vrstiev systému Urbanscape je od 50 do 105 mm (bez hrúbky jednotlivých primárnych vrstiev plochej strechy).

Výhody zelenej strechy Urbanscape

Znižuje vplyv teplotných ostrovov v urbanizovaných oblastiach. Teplota konvenčnej strechy môže byť až o 40 °C vyššia v porovnaní so zelenou strechou.
 
Znižuje CO2. Každý 1 m² zelenej strechy dokáže každoročne absorbovať 5 kg CO2.
 
Zadržuje dažďovú vodu. Veľkou výhodou zelených striech je zníženie objemu kanalizovanej zrážkovej vody, čím sa v lete zníži zaťaženie kanalizačných systémov o 70 až 95 %.
 
Čistí vzduch. Odborníci odhadujú, že 1 m² zelenej strechy každoročne pohltí 0,2 kg mikroskopických čiastočiek, ktoré znečisťujú ovzdušie.
 
Filtruje dažďovú vodu. Až 95 % olova, medi a sulfidu kademnatého a 19 % zinku, ktoré sú súčasťou zrážkovej vody, sa zachytí v substráte, takže zelená strecha prispieva k zvýšeniu kvality vody v danej lokalite.
 


Pozrite si inštalačné video ako správne postupovať

 

Predlžuje životnosť strechy. Zelené strechy predlžujú životnosť striech až trojnásobne.
 

Zlepšuje energetickú hospodárnosť. Zlepšuje tepelno-izolačné vlastnosti strechy znižuje spotrebu energie, a to o 25 % pri vykurovaní a o 75 % pri klimatizácii.
 

Znižuje hlučnosť. Zelená strecha tvorí výbornú protihlukovú bariéru.
 

vzhľad blízky prírode. Prírodný charakter zelených striech poskytuje príjemnú zmenu oproti betónovým konštrukciám v urbanizovaných oblastiach a do modernej architektúry vnáša prevratné zmeny.
 

 

Projektový manažér pre zelené strechy
Ing. Kamil Vinca
M: +421 917183 429
E: kamil.vinca@knaufinsulation.com

Skladba systému Urbanscape
Skladba
systému Urbanscape

- Vegetačná vrstva 

- Substrát z minerálnej vlny

- Odvodňovací systém Urbanscape

- Koreňová membrána 

- Hydroizolácia 

- Konštrukcia plochej strechy ( vrátane tepelnej izolácii)

Pracovný postup          Brožúra         CAD detaily