Šikmé strechy
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - rekonštrukcia PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - rekonštrukcia PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systém PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba PDF DWG DXF JPG
Konštrukcia drevostavby - detail u hrebeňa PDF DWG DXF JPG
Konštrukcia drevostavby - strešná konštrukcia PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u hrebeňa - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladbe konštrukcie šikmej bednenej strechy u hrebeňa - novostavba - asfaltový šindel PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u okapu - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice s vnútornou stenou - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systém u okapu - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej debnenej strechy u okapu - novostavba - asfaltový šindel PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba - strešné okno PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej bednenej strechy - novostavba - asfaltový šindel - strešné okno PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u komína - novostavba PDF DWG DXF JPG
Skladba konštrukcie šikmej bednenej strechy u komína - novostavba - asfaltový šindel PDF DWG DXF JPG