Šikmé strechy
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - rekonštrukciaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy, nadkrokvový a medzikrokvový systém - rekonštrukciaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systémPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Konštrukcia drevostavby - detail u hrebeňaPDFDWGDXFJPG
Konštrukcia drevostavby - strešná konštrukciaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u hrebeňa - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladbe konštrukcie šikmej bednenej strechy u hrebeňa - novostavba - asfaltový šindelPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u okapu - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice s vnútornou stenou - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - nadkrokvový systém u okapu - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u pomúrnice - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej debnenej strechy u okapu - novostavba - asfaltový šindelPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy - novostavba - strešné oknoPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej bednenej strechy - novostavba - asfaltový šindel - strešné oknoPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej strechy u komína - novostavbaPDFDWGDXFJPG
Skladba konštrukcie šikmej bednenej strechy u komína - novostavba - asfaltový šindelPDFDWGDXFJPG